Nieuws Agenda Over Ons Bibliotheek Over Harderwijk Over Hierden Wereldoorlogen Onze partners
Home Contact

• DE VERENIGING


Herderewich

De vereniging Herderewich wil de kennis van de geschiedenis van Harderwijk behouden en bevorderen en opkomen voor het belang van het historisch karakter van Harderwijk en Hierden. Lees ons beleidsplan


De vereniging houdt lezingen en excursies en werkt mee aan tentoonstellingen. Elk kwartaal verschijnt het Vittepraetje, een kwartaalblad met artikelen over de historie van Harderwijk.


De vereniging telt per 01-01-2019 542 leden. Herderewich heeft een ANBI–status; hier zijn ook de jaarverslagen te vinden.

Het concept verslag van de laatstgehouden ledenvergadering vindt u hier.


De vereniging heeft van de gemeente Harderwijk het beheer over de Vischpoort gekregen.

De Vischpoort is nu het thuishonk van de vereniging.


Lid worden:

Word lid van onze vereniging, voor slechts € 17,50 per jaar, klik hier.

Bestuur - foto

Voorzitter:

Secretaris:

Penningmeester:

Bestuursleden:

Ereleden:


Matty Moggré

John Wetzels

Dennis Koning

Leen Karssen

Karel Kok

Martijn Pijnenburg

Jan Ruijne


Niek de Jong

Karel Uittien


voorzitter@herderewich.nl

secretaris@herderewich.nl

penningmeester@herderewich.nl

bibliotheek@herderewich.nl

huismeester@herderewich.nl(0341) 41 74 60

(0341) 42 68 47

06- 55 75 14 83

(0341) 41 82 50

06- 19 95 79 23

06- 15 67 99 19(0341) 42 13 42

(0341) 41 44 31

Werkgroepen

Er zijn verschillende (werk)groepen actief:

1. Archeologie - foto

2. Genealogie

3. Werkgroep Hierden - foto

4. Samenstellen Kroniek

5. Redactie Vittepraetje - foto

6. Verspreidingsteam

7. Vischpoortgidsen - foto


Herderewich is vertegenwoordigd in gemeentelijke commissies:

1. De commissie naamgeving

2. De commissie ruimtelijke kwaliteit


Het bestuur is statutair vertegenwoordigd in het bestuur van:

1. Het Joods Erfgoed Harderwijk

2. Stichting Historisch Kenniscentrum Harderwijk

Vittepraetje

Het Vittepraetje is het kwartaalblad van de vereniging voor hun leden. De lay-out van het blad is in 2016 geheel vernieuwd. Het verschijnt in kleur en op A4 formaat. Niet leden kunnen het kopen voor € 3,95.


In het magazine zijn artikelen opgenomen met een historische achtergrond en het magazine heeft een inhoud van 24 tot 28 pagina’s. De redactie van het Vittepraetje bestaat uit vrijwilligers en ook de bezorgers doen dit op vrijwillige basis.


(Redactie van het Vittepraetje, redactielid Lex Schuijl ontbreekt op deze foto)

Hier vindt u de inhoud van:

Vittepraetje 1
maart 2019

Vittepraetje 2
juni 2019

Vittepraetje 3
september 2019

Vittepraetje 4
december 2019

Vittepraetje 1
maart 2020

In de nummers 1 en 2 van 2019 staan artikelen van Anne Vermeer over Hendrik Dalhuisen (1850-1927, de onderzoeker, onderwijzer en fotograaf). Deze ondernemende, nieuwsgierige en creatieve man speelde een actieve rol in het Harderwijk van rond 1900.

Voor de beide artikelen plus noten, klik hier.


De naam Vittpraetje kent de volgende verklaring:


Vitte

Een “vitte” is de naam van een “vrijplaats”. De koning van Denemarken schonk in 1316 een vitte aan Harderwijk: een stukje land waar Harderwijkers mochten werken. Aanvankelijk werd hier de haring gekaakt en gezouten. Later vestigden zich er ook ambachtslieden, want schepen moesten worden gerepareerd, zeilen gemaakt en er moesten tonnen komen voor de export van vis. Dit 'voor eeuwig' geschonken gebied viel buiten de macht van de koning, er gold het stadsrecht van Harderwijk. De vitte had een eigen schout.


Praetje

Een “praetje” betreft een kort gesprek over alledaagse dingen. Maar een praetje kan ook een korte verhandeling of een luchtige lezing betekenen. Dat kan waar gebeurd zijn of een verhaal uit overlevering. Tijdens hun verblijf op de “Vitte” zijn er door de kooplieden veel verhalen verteld!


Heeft u een interessant item, een leuke tip voor de redactie, of wilt u zelf een bijdrage leveren als schrijver of redacteur?

Neem dan contact op met de redactie van het Vittepraetje.

Verspreiding VittepraetjeVerspreidingsteam:01 - Stadsweiden 1

02 - Slingerbos

03 - Wittehagen/        Veldkamp

04 - Binnenstad

05 - Stadsdennen

06 - Stationslaan

07 - Zeebuurt

08 - Hierden

09 - Ermelo

10 - Frankrijk

11 - Drielanden 1

12 - Centuurbaan

13 - Stadsweiden 2

14 - Vissersbuurt

15 - Friesegracht

16 - Diversen

17 - Drielanden 2

Dhr. W. Buitenhuis

Dhr. B. Companjen


Dhr. C. Bleumink

Dhr. C.Th. van der Heijden

Mevr. C.G. de Vries


Mevr. A.E. Beute - Oskam

Mevr. S. Stratingh

Dhr. B. Companjen

Dhr. W. Petersen

Dhr. L. Kaandorp

Dhr. T. Goossens

Dhr. B.A.M.M. van de Voordt

Dhr. N.C.R. de Jong

Dhr. W. van Sonnen

Dhr. C.Th. van der Heijden

Dhr. A. Jansen

Dhr. W. Stratingh

Dhr. K.Chr. Uittien

Dhr. H. van de Greijn

Bleek 56

Hoornmeen 9


Bunschotermeen 67

Bunschotenmeen 21

Rooseveltlaan 24


Smeepoortenbrink 17

Mandenmakersstraat 139

Hoornmeen 9

Bruggestraat 23

Reigershof 4

De Acht Schepel 18

Kuulekamp 6

Beethovendreef 13

Middenlaan 9

Bunschotenmeen 21

Luttekepoortstraat 16

Stationslaan 35

J.P.Heijelaan 58

Bakenbergerhout 41

(0341) 41 27 35

(0341) 41 74 50


• Verenigingsgebouw De Vischpoort

Herderewich heeft van de gemeente de Vischpoort in beheer gekregen.

Wanneer leden De Vischpoort willen bekijken, kunnen ze hiervoor een afspraak maken met de huismeester; graag tijdig aangeven (plm. een week van tevoren).

De Vischpoort is op speciale dagen opengesteld, zie hiervoor de agenda.


Bruidsparen kunnen er terecht

met hun fotograaf om

bijzondere foto’s te laten maken.


Kosten: leden € 10,00,

niet leden € 25,00.

(lid worden kost € 17,50!)

Het bestuur stelt de Vischpoort graag beschikbaar aan leden en niet leden voor het houden van feestjes of recepties e.a. bekijk hier foto’s van het interieur

De vereniging vraagt hiervoor de volgende (kosten)vergoeding:

Dagdeel

Leden

Niet-leden

Middag - 13.00 - 17.00 uur

€ 27,50

€ 45,00

Avond - 19.00 - 23.00 uur

€ 27,50

€ 45,00

Aansluitend extra uur (max. 2 uren)

€  5,00

€  5,00

Overige contactpersonen

Huismeesters van de Vischpoort:  foto


Coördinatoren Vischpoortgidsen:


Ledenadministratie

Herderewich:


Kenniscentrum:


Webmaster

Herderewich:

Karel Kok

Willem van Sonnen


Joke Huijgen

Harry Huijgen


Dennis KoningLeen Karsen


Otto Buttner

huismeester@herderewich.nlvischpoortgidsen@herderewich.nlledenadministratie@herderewich.nlkenniscentrum@herderewich.nl


webmaster@herderewich.nl

06- 19 95 79 23

06- 44 05 03 39


06- 12 12 11 49

06- 30 71 57 57


06- 55 75 14 83(0341) 41 82 50


(0341) 43 43 43

Er zijn een aantal leden actief in werkgroepen

Archeologie:


Gemeentelijke Commissie Naamgeving:


Commissie Ruimtelijke kwaliteit:


Genealogie:

Hierden:
Kroniek van

Harderwijk:


Ornamenten Kunstwacht:Redactie

Vittepraetje:


Jeroen Dielemans (c)

John ten Pierick

Henk Hovenkamp

Eric Kleyberg

Joop Kruizenga

Kees van Loon

Jan Mons

Jos van Reenen

Martijn Beumer


Niek de Jong
Desiree van Liemnpt 
Mevr. R. Uittien-Jacobs (voorzitter)

Mevr. G. Verwijs-ten Hove

Mevr. C. Bruinink-Visser

Mevr. S.M. Jacobs-Zuurveld

Mevr. E. Numan-Bouwmans

Mevr. W.C. Melius

Dhr. K.Chr. Uittien

Dhr. C. Bleumink


Evert Jacobs

Hans Timmer

Aalt Boonen


Wietse Hummel

Jan Ruijne


Karel Uittien (foto’s)

Niek de Jong (tekst)

Coos Bleumink (operator)


Ed van der Heyden (hoofdredacteur)

Gijsje Verwijs - ten Hove (eindredacteur)

Lex Schuijl (redacteur)

Jan Ruijne (redacteur)

Martijn Pijnenburg (adviseur)


archeologie@herderewich.nl


genealogie@herderewich.nl

hierden@herderewich.nlKijk hier voor de
Harderwijkse ornamentenredactie@herderewich.nl

06- 30 33 53 35


(0341) 42 13 42
(0341) 41 44 31

(0341) 45 15 89(0341) 41 44 31
(0341) 41 77 82

Alle personen zonder vermelding van een e-mail adres zijn te bereiken via info@herderewich.nl